Склад вчителів МК вчителів природничо-математичного циклу

 

№п.п

Прізвище, імя, по батькові

Предмет,

який викладає

Кате-горія

Проблема,

над якою працює

1.

Занько Галина Петрівна

математика

вища

Компетентнісний підхід до учнів при викдаданні математики.

 

 

інформатика

 

Виховання на уроках інформатики творчої, духовно багатої, свідомої особистості.

2.

Кісіль Марія Степанівна

математика

спеціаліст

Розвиток розумових здібностей на уроках математики.

3.

Кіт Марія Михайлівна

географія

природознавство

вища

Розширення кругозору учнів через засвоєння програмового матеріалу з географії.

4.

Квас Наталія Михайлівна

біологія

   І

Використання ІКТ на уроках біології як засіб формування інформаційної компетентності учнів.

5.

Мацелюх Оксана Федорівна

хімія

спеціаліст

Розвиток пізнавального інтересу  учнів на уроках хімії як спосіб формування творчої особистості.

6.

Тисовська Ольга Іванівна

фізика

    І

Використання елементів проектної технології на уроках фізики

Протокол № 1

засідання методичної комісії вчителів

природничо – математичного циклу

від 0.08.2018 р.

Присутні: 5 членів методичної комісісії

Голова: Занько Г.П.

Секретар: Кісіль М.С.

Порядок денний

1. Обговорення виконання плану роботи за минулий рік та корекція плану на поточний навчальний рік

2. Обговорення та затвердження плану роботи МК вчителів природничо-математичного циклу на 2018-2019 н.р.

3.   Опрацювання: Додаток до листа Міністерства освіти і науки України

від  03. 07. 2018 р. № 1/9-415

 

Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2018/2019 навчальному році

 

4. Аналіз навчальних програм, підручників на 2018-2019 н. р. Опрацювання інструктивно-методичних матеріалів. Обговорення календарно-тематичних планів

5.  Навчальний семінар. Вивчення рекомендацій методичного кабінету відділу освіти щодо ведення класних журналів та учнівських зошитів. Опрацювання наказу по школі «Про дотримання єдиного орфографічного режиму в школі»

6.   Обговорення індивідуальної роботи з обдарованими учнями

7.  Діагностування вчителів та поновлення діагностичних карт вчителів МК

 

СЛУХАЛИ:

 

Квас Н.М., яка зробила аналіз роботи МК за 2017-2018 н. р. Учителі біології, географії, фізики та математики  організовують навчальний процес так, щоб сформувати уміння і навики самостійно здобувати знання, розвивати і вдосконалювати розумові здібності учнів.

 

.

 

УХВАЛИЛИ:

 

Роботу МК за 2017-2018 н. р. вважати доброю.

Обрати новою головою ШМК Занько Г.П., вчителя математики та інформатики

 

СЛУХАЛИ:

 

Занько Г.П, голову МК, яка ознайомила присутніх із планом роботи МК природничо-математичного циклу на 2018-2019 навчальний рік.

 

СЛУХАЛИ: Занько Г.П., голову  МО, яка ознайомила з додатком

до листа Міністерства освіти і науки України від  03. 07. 2018 р. № 1/9-415

 

Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2018/2019 навчальному році

 

Опрацювали інструктивно-методичні матеріали. Обговорили календарно-тематичні плани

 

УХВАЛИЛИ:

 

Дотримуватись рекомендацій Листа МОН України від 03.07.2018р. Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2018/2019 навчальному році

 

Погодити календарно-тематичні плани комісії природничо-математичного циклу

 

СЛУХАЛИ:

 

Занько Г.П.голову МК про рекомендації методичного кабінету відділу освіти щодо ведення класних журналів та учнівських зошитів. Ознайомила з наказом по школі «Про дотримання єдиного орфографічного режиму в школі»

 

УХВАЛИЛИ:

 

Дотримуватись всіх рекомендацій методичного кабінету відділу освіти та школи.

 

ВИСТУПИЛИ:

 

Вчителі предметники, які поділилась  досвідом індивідуальної роботи з обдарованими учнями.

Мацелюх О.Ф., вчитель  хімії. Склала список учнів, які будуть брати участь в олімпіадах з географії, математики, фізики, біології та хімії. Пропонує цим учням різноманітні завдання підвищеної складності, та працювати з ними в позаурочний час.

 

УХВАЛИЛИ:

 

Визначити учнів, які будуть брати участь в олімпіадах.

Скласти план роботи з цими учнями, працювати додатково, підготувати їх на вищому рівні.

 

СЛУХАЛИ:

 

Занько Г.П.., голову МО про діагностування вчителів та поновлення діагностичних карт вчителів МК протягом місяця.

 

УХВАЛИЛИ:

Продіагностувати вчителів та поновити їхні діагностичні карти.

 

 

 

 

 

Голова                                                                          Г.П. Занько

 

Секретар                                                                        М.С. Кісіль

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засідання №1

26 серпня 2018 року

 

1. Обговорення виконання плану роботи за минулий рік та корекція плану на поточний навчальний рік.

 

2. Обговорення та затвердження плану роботи МК вчителів природничо-математичного циклу на 2018-2019 н.р.

3.   Опрацювання: Додаток до листа Міністерства освіти і науки України

від  03. 07. 2018 р. № 1/9-415

 

Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у 2018/2019 навчальному році

 

4. Аналіз навчальних програм, підручників на 2018-2019 н. р. Опрацювання інструктивно-методичних матеріалів. Обговорення календарно-тематичних планів

5.  Навчальний семінар. Вивчення рекомендацій методичного кабінету відділу освіти щодо ведення класних журналів та учнівських зошитів. Опрацювання наказу по школі «Про дотримання єдиного орфографічного режиму в школі»

6.   Обговорення індивідуальної роботи з обдарованими учнями

7.  Діагностування вчителів та поновлення діагностичних карт вчителів МК

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Голова                                                                          Г.П. Занько

 

Секретар                                                                        М.С. Кісіль

 

 

 

 

 

 

Протокол № 2

засідання методичної комісії вчителів

природничо – математичного циклу

від 26.10.2017 р.

Присутні: 6 членів методичної комісії

Голова: Занько Г.П.

Секретар: Кісіль М.С.

Порядок денний

Актуальна тема. Моніторинг знань учнів 5-го класу. Проблеми наступності у викладанні предметів між початковою школою та 5 класом, шляхи їх розв’язання

Розвиток творчої компетентності учнів як шлях до формування інноваційної особистості

Еко-урок «Проблема пластикових забруднень та шляхи їх вирішення, доступні кожному» (9 клас, 5 жовтня)

Методична майстерня . Домашнє завдання учнів як засіб підвищення якості освіти та розвитку обдарувань школярів

Методичний банк. Експрес-огляд новинок методичної та психолого- педагогічної літератури

 

СЛУХАЛИ:

 

Лагно Т.І. – заступника директора по НВР, яка розповіла про проблеми наступності у викладанні предметів між початковою школою та 5 класом та шляхи їх розв’язання.

Упродовж усього життя нам (і дорослим, і дітям) доводиться адаптуватись до різних ситуацій. Переступаючи поріг школи, дитина також увесь час адаптується: до дітей, до вчителів, до уроків, до нового режиму дня. Одним зі складних адаптаційних періодів є навчання у 5-му класі.

Перехід із молодшої школи до основної пов'язаний із внесенням змін у динамічні стереотипи спілкування, діяльності, а також зі збереженням окремих компонентів попереднього соціального досвіду.

Адаптація дитини до навчання в середній школі відбувається не одразу. Це досить тривалий процес, пов'язаний зі значним навантаженням на всі системи організму.

Як свідчить аналіз, учителі, які викладають у 5-х класах, часто не бачать різниці між п'ятикласниками й іншими школярами основної школи. І як результат - завищені вимоги до цих учнів, зниження рівня навчальних досягнень, мотивації навчання. Такий підхід до навчання може ускладнити процес адаптації школярів.

Адаптація - процес взаємодії живих організмів та оточуючого середовища, який призводить до їх оптимальної пристосованості до життя та діяльності.

Соціально-психологічна адаптація - пристосування до суспільства, в якому ми живемо, процес придбання людиною визначеного соціально-психологічного статусу, оволодіння соціально-психологічними функціями.

Умовою успішної адаптації випускників початкової школи до навчання у 5-му класі є також забезпечення можливості формування в них уміння робити усвідомлений вибір.

На відміну від початкової школи, де варіативність освіти задається ззовні (батьки, школа, учитель мають право вибору прийомів навчання), у підлітковому віці необхідно навчати дитину вибирати додаткові предмети, форми позакласного навчання, пізніше готуватись до вибору профілю навчання у старшій школі та осмисленого вибору професії.

Навчання у школі має бути для школяра джерелом позитивних емоцій, що допоможе знайти своє місце серед однолітків, підтримає впевненість у собі, у своїх силах. Важливо, щоб ці позитивні емоції пов'язувалися з процесом навчання. Слід підкреслити, що успішній реалізації завдань сучасної школи сприяє педагогічний досвід, світосприймання самого вчителя.

 

УХВАЛИЛИ:

 

Забезпечити емоційний комфорт навчально-виховного процесу. Надати пріоритет доброзичливим взаємним стосункам «учитель-учень».

Організувати психолого-педагогічну допомогу учням з низьким рівнем мотиваційної сфери, зробити психологічний аналіз застосування позитивних мотивів навчальної діяльності школярів.

Урахувати рекомендації з упровадження пізнавальних, соціальних, емоційних методів мотивації під час проведення навчальних занять.

Використовувати активні форми роботи з розвитку розумових здібностей, критичного мислення учнів, спрямувати діяльність підлітків на самостійну та самоосвітню діяльність.

 

СЛУХАЛИ:

 

Занько Г.П., вчителя математики, яка розповіла про розвиток творчої компетентності учнів як шлях до формування інноваційної особистості.

Ознайомила з: ознаками компетентності вчителя; чинниками, від яких залежить професіоналізм вчителя; основними напрямками освітньої діяльності тощо.

Розповіла яким має бути сучасний вчитель з погляду учнів, батьків та суспільства. Запропонувала різні варіанти роботи з учнями, та форми роботи для розвитку інтересів до навчання та представила модель випускника школи як творця власного життя.

На при кінці виступу зробила висновок, що метою школи є створення системи максимально сприятливих умов для будь-якого розвитку учнів на різних етапах становлення особистості. Необхідно розвивати в учнів творчий потенціал європейського рівня тощо, а також формувати активну громадську позицію.

Василь Сухомлинський у книзі « Сто порад учителю»  писав: «Немає абстрактного учня. Мистецтво й майстерність навчання і виховання полягає в тому, щоб розкривати сили й можливості кожної дитини, дати їй радість успіху в розумовій праці…».  Завдання вчителя – допомогти учневі знайти себе в житті; пробудити чи розвинути в дитині те творче зернятко, яке є в кожному, бо закладене там природою.

В процесі роботи  над проблемою «Розвиток творчої особистості учня шляхом впровадження  інноваційних технологій»  та проаналізувавши новітні педагогічні технології, які найбільш сприяють покращенню якості  математичної освіті, я прийшла до висновку, що необхідно вивчати і застосовувати в практиці те, що відповідає потребам сьогодення та  сприяє реалізації творчого потенціалу особистості в життєвій перспективі.

Використання на уроках математики інноваційних технологій сприяє професійному зростанню вчителя, змінює атмосферу на уроці, активізує роботу учнів, і як наслідок, покращується якість набутих знань. Звичайно, інновації потребують багато часу для підготовки вчителя, але отриманий результат того вартий.

 

УХВАЛИЛИ:

 

Створити умови для активного засвоєння навчального матеріалу;

Запобігти зниженню рівня уваги протягом уроку

Активно включати учнів школи в процес самоосвіти та саморозвитку

Використовувати на уроках природничо-математичного циклу інноваційні технології

 

СЛУХАЛИ: Квас Н.М., вчителя біології, яка проаналізувала  Еко-урок «Проблема пластикових забруднень та шляхи їх вирішення, доступні кожному», який був проведений у 9 класі. Впродовж останніх 70 років вироби з пластику набули поширення, і ми вже просто не в змозі жити без них. За даними асоціації Plastics Europe, в результаті цієї «пластикової епідемії» виробництво пластмас виросло з 50 млн тон в 1950 році до 245 млн тон в 2008 році. Пластик — недорогий та неймовірно універсальний матеріал, що має властивості, котрі роблять його ідеальним для використання в багатьох галузях. Проте ці його якості також стали причиною екологічної проблеми. Ми почали жити на «одноразовий» лад, і, ймовірно, 50 % всіх пластикових виробів, що їх ми використовуємо, використовуємо лише один раз й одразу ж викидаємо.

Пластик — цінний матеріал, а пластикові відходи — результат його надмірного й нераціонального використання. Так, за даними компанії Brita, котра виготовляє фільтри для очищення води, американці викидають 35 млрд пластикових пляшок на рік. Щорічно в світі використовується приблизно 500 млрд поліетиленових пакетів, а це більше 1 млн на хвилину, проте в середньому «термін служби» поліетиленового пакету становить 15 хвилин.

 

 

УХВАЛИЛИ:

1. Класним керівникам звертати увагу на проблеми екології.

2. Спонукати дітей дивитись протягом місяця переглядати фільми на цю тематики.

3. Дотримуватись правил, прийнятих на уроці.

 

 

 

СЛУХАЛИ:

 

Кісіль М.С, вчителя математики, яка представила свій виступ на тему: «Домашнє завдання учнів як засіб підвищення якості освіти та розвитку обдарувань школярів».

Домашні завдання – важлива й невід’ємна частина навчального процесу. Чітко продумане домашнє завдання несе не лише навчальну мету, але й творчу, дає можливість гармонійно пов’язати декілька уроків в єдину систему, перетворює набуття знань учнями на особистісний процес, тобто інструмент пізнання, надає неоціненну допомогу у формуванні характеру, особистості учня, і згодом стане засобом підвищення якості освіти та розвитку здібностей і обдарувань школярів.

Тому організація домашньої навчальної роботи вважається одним з найважливіших етапів навчально-виховного процесу.

Розповіла, які є види домашніх завдань, та скільки часу треба дітям для виконання домашніх робіт, згідно вікових категорій та класів.

Надала рекомендації щодо організації домашньої роботи та поради вчителю щодо організації домашньої навчальної роботи учнів.

 

УХВАЛИЛИ:

 

Спрямувати роботу учнів у домашньому завданні таким чином, щоб вони розуміли, що без виконаного завдання вони зазнаватимуть ускладнень під час наступного уроку

Урізноманітнювати домашні завдання, прагнути до того, щоб завдання на опанування основних знань і вмінь одночасно розвивали певні якості особистості

Використовувати диференційовані домашні завдання для закріплення матеріалу, для розвитку індивідуальних здібностей учнів

Використовувати завдання творчого характеру, що приваблювали б учнів новизною та цікавістю.

 

СЛУХАЛИ:

 

Мацелюх О.Ф., бібліотекара школи, про новинки методичної та психолого-педагогічної літератури, що знаходиться в шкільній бібліотеці та на інтернет-ресурсах.

 

УХВАЛИЛИ:

 

Здійснювати самоосвіту шляхом опрацювання новинок психолого-педагогічної літератури.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова                                                                          Г.П. Занько

 

Секретар                                                                        М.С. Кісіль

 

 

 

 

Засідання №2

22 жовтня 2018 року

 

 

Порядок денний

 

Моніторинг знань учнів 5-го класу. Проблеми наступності у викладанні предметів між початковою школою та 5 класом, шляхи їх розв’язання.

 

Розвиток творчої компетентності учнів як шлях до формування інноваційної особистості.

 

 

Еко-урок «Проблема пластикових забруднень та шляхи їх вирішення, доступні кожному» (9 клас, 5 жовтня).

 

Методична майстерня . Домашнє завдання учнів як засіб підвищення якості освіти та розвитку обдарувань школярів.

 

 

5.Методичний банк. Експрес-огляд новинок методичної та психолого-      педагогічної літератури.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засідання №3

25 лютого 2019 року

 

 

Порядок денний

 

Інтелектуальна гра «У світі інформації»(8-9 класи, 22 січня)

 

Конкурс «Кращий знавець клавіатури»(5-7 класи, 23 січня)

 

 

Година цікавої хімії «Цікава наука хімія»(8 клас, 13 лютого)

 

Прес-конференція «Вода – найцінніший мінерал»(8 клас,15 лютого)

 

 

Вікторина «Хімічні елементи»(7клас, 13 лютого)

 

Хімічні кросворди, вікторини, ребуси, загадки(7-9 класи, 11 – 15 лютого)

 

Особистісно-орієнтований підхід при вивченні біології у 6 класі. «Захист міні-проектів», День зустрічі птахів(лютий).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова                                                                          Г.П. Занько

 

Секретар                                                                        М.С. Кісіль

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засідання №4

26 березня 2019 року

 

 

Порядок денний

 

 

 

Вікторина з фізики «Що? Де? Коли?» (9 клас, 26 лютого).

 

Конкурс на кращу стіннівку, проект на тему «Фізика в побуті» (7-9 класи)

 

3.Виховний захід «Чужому навчайтесь й свого не цурайтесь» (7 клас,26 лютого)

 

4.Система диференційованих завдань як засіб реалізації діяльнісного підходу до вивчення математики.

5.Математичний ярмарок(7-9 класи, 5 березня).

 

6.«На абордаж» математична гра-конкурс(5-7 класи, 6 березня)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засідання №5

20 травня 2019 року

 

 

Порядок денний

 

1. Обговорення відкритих уроків з географії «Релігія як явище культури світової релігії. Найпоширеніші релігійні конфесії в Україні» (8 клас), «Туризм в Україні. Особливості  природних рекреаційних ресурсів. Об’єкти Світової спадщини ЮНЕСКО в Україні. Туристичні райони в Україні». (9 клас)

 

2.Підведення підсумків проведення предметних тижнів.

 

3.Підведення підсумків предметних конкурсів.

 

4.Підсумків роботи методичної комісії.

 

 

 

 

 

 

 

Download
Протокол засідання методичної комісії гуманітарного циклу №5
Протокол методичної комісії 5.pdf
Adobe Acrobat Document 98.3 KB
Download
Протокол засідання методичної комісії гуманітарного циклу №4
Протокол методичної комісії 4.pdf
Adobe Acrobat Document 103.5 KB
Download
Протокол засідання методичного об’єднання класних керівників №4
Протокол № 4 МО класних керівників.pdf
Adobe Acrobat Document 97.8 KB
Download
Протокол засідання засідання методичного об’єднання класних керівників №5
Протокол №5.pdf
Adobe Acrobat Document 95.0 KB
Download
Шкільне методичне об’єднання класних керівників
Методоб'єднання класних керівників.pdf
Adobe Acrobat Document 172.5 KB
Download
Протокол засідання методичної комісії гуманітарно - естетичного циклу
протоколи 2017 ( 1 семестр).pdf
Adobe Acrobat Document 109.5 KB
Download
План роботи методичної комісії гуманітарно - естетичного циклу
Методична комісія гуманітарний цикл.pdf
Adobe Acrobat Document 351.1 KB